top of page
  • Foto van schrijverTiny house community Op de Bees

Mooi Leven Huis


ontwerp Mooi Leven Huis Schimmert

Beekdaelen is bewust volop in beweging, zo ligger er in Schimmert plannen voor nog twee nieuwe initiatieven. Op het terrein van de oude MAVO, waar onze tiny community aanvankelijk zou worden gevestigd, ligt nu een plan voor het realiseren van een Mooi Leven Huis. Daarom vinden we het leuk om er een item aan te wijden in onze nieuwsbrief. De eerste bijeenkomst, om buurtbewoners te informeren rondom de realisatie van een Mooi Leven Huis, heeft plaatsgevonden op 26 juni 2023. Wederom blijkt Schimmert een zeer gastvrije community, dit keer voor mensen met ernstige (meervoudige) beperkingen.


Op 26 juni j.l. stelde Jupieter BV zich voor, een vastgoed ontwikkelaar die vooral actief is in Zuid-Limburg. Ze zijn in gesprek met gemeente Beekdaelen omtrent het mogelijk realiseren van een Mooi Leven Huis. Een deel van hun projecten zijn zorggerelateerd en gericht op bijzondere doelgroepen. Zo hebben zij afgelopen jaren woon-zorgcomplexen gerealiseerd in Maastricht (11 zorgappartementen), Geleen (25 zorgappartementen) en Houthem (59 zorgappartementen). Komende zomer zouden ze graag starten met de renovatie van het klooster de Mariahof te Sittard- Geleen.

Een mooie droom Het realiseren van een Mooi Leven Huis is de droom van stichting Mooi Leven Huis Zuid-Limburg. De stichting is een initiatief van een aantal ouders die een thuis voor hun kinderen

willen realiseren. Het Mooi Leven Huis Zuid-Limburg is een woonvorm met zorg en

tijdsbesteding voor mensen met (ernstige meervoudige) beperkingen. De professionele zorg

wordt georganiseerd door Stichting Koraal en actieve participatie van ouders/ verwanten,

sociaal netwerk en vrijwilligers vormen samen het Mooie Leven voor de bewoners. Deze droom zouden zij graag laten landen in de omgeving Schimmert, en wel op de percelen gelegen naast Aquatica (Op de Bies 66). Wij hebben zowel met Aquatica (de heer en mevrouw Mommers) als met de gemeente Beekdaelen overeenstemming bereikt over de aankoop van deze gronden. In een ver verleden lag hier M.A.V.O. Op de Bies.

Een mooi ontwerp Afgelopen periode heeft Jupieter met de gemeente Beekdaelen en de stichtingen Mooi Leven Huis Zuid-Limburg en Koraal gewerkt aan een ontwerp passend in het landschap en welke recht doet aan de droom van de ouders en hun kinderen. Passend qua functionaliteit bij de uitgangspunten van de zorgverlener Koraal. En passend binnen het welstandsbeleid van de gemeente Beekdaelen. Dit ontwerp is vormgegeven door V-architecten. Daarnaast hebben zij zich laten adviseren door landschapsarchitect Heusschen Copier.

In het kort bestaat het Mooi Leven Huis dat zij voor ogen hebben uit een viertal

woongroepen die onderdak bieden aan ieder acht bewoners. Tevens zullen er ruimtes

worden ingericht voor dagelijkse bezigheden (dagbesteding). De woonvorm zal worden

ingepast in het groen. De bestaande begroeiing wordt zoveel mogelijk gehandhaafd. Verder

is er rekening gehouden met voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

Op dit moment is Jupieter voorbereidingen aan het treffen om een aanvraag voor een

omgevingsvergunning in te dienen. Deze vergunning is nodig om uiteindelijk te mogen

bouwen.

Jupieter hoopt natuurlijk dat iedereen dit initiatief een warm hart toedraagt. Vragen mogen gericht worden aan info@jupieter.nl. Voor verdere informatie over dit ouderinitiatief kan de website www.mooilevenhuiszuidlimburg.nl bekeken worden.

279 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

留言


bottom of page